Visie

Elk project is uniek en vraagt daarom een exclusieve benadering. 

Vanuit een kritische analyse creëer ik een unieke leef- en/of werkomgeving, in harmonie met de planning en budgettaire mogelijkheden van de opdrachtgever. 

Ik hecht veel belang aan efficiënt en klantgericht werken. Waar nodig omring ik mij met specialisten, en leid en coördineer deze samenwerkingenEen deskundige begeleiding van ontwerp tot oplevering. 

Een no-nonsense aanpak maakt me organisatorisch sterk. 

Beheersen van budget en kwaliteit vormen de leidraad van elk project.  Dit begint bij een realistisch ontwerp met een goede raming, gebaseerd op kennis en ervaring.  

Een constante in mijn ontwerpen is het zoeken naar een laag energieverbruik! Ik kijk daarbij verder dan de actuele vraag, en bied mijn klanten graag een meerwaarde door te anticiperen op toekomstige eisen en verwachtingen.   

Werkwijze

Omwille van de huidige complexiteit van het bouwgebeuren werk ik vandaag met totaalopdrachten. 

Dit betekent dat ik als architect voor u het volledige project begeleid van ontwerp tot oplevering, met de mogelijkheid om de opdracht te beperken tot de winddichte en constructieve ingrepen maar steeds met uitvoeringsdossier en werfcontrole:  

  • voorstudie en voorontwerpen; 
  • omgevingsaanvraag 
  • aannemings- en uitvoeringsdossier: plannen en bestek (digitaal dossier)  
  • werfcontrole en bijstand bij de oplevering 

Samen met gespecialiseerde studiebureaus zorg ik voor de coördinatie van onderstaande studies: 

  • Ventilatie en EPB-verslaggeving  
  • Veiligheidscoördinatie  
  • Stabiliteitsstudie 

Het ereloon wordt individueel per project bekeken i.f.v. grootte, complexiteit en ligging van de opdracht. Het ereloonvoorstel  is dus maatwerk.  

Voor nieuwe klanten die mijn visie en aanpak delen, maak ik graag tijd vrij voor een kennismakingsgesprek en een toelichting van het verdere verloop/aanpak.